Co musi zawierać umowa kredytowa?

Kształt i zawartość umowy kredytowej regulują przepisy prawa bankowego. Aby dokument ten posiadał moc prawną, musi zawierać następujące składowe: oznaczenie stron umowy, kwota i waluta kredytu, cel, na który udzielany jest kredyt, zasady i termin spłaty zadłużenia, wysokość oprocentowania kredytu, a także warunki jego zmiany, sposób zabezpieczenia spłaty długu, zakres uprawnień banku związanych z kontrolą wykorzystywania i spłaty kredytu, termin oraz sposób udostępnienia kredytobiorcy przez bank środków pieniężnych, wysokość prowizji w sytuacjach, gdy umowa ją przewiduje, warunki dokonywania zmian w zapisach, a także rozwiązania umowy. Umowa kredytu jest wiążąca wtedy, gdy zaakceptują ją wszystkie strony. Warto pamiętać, że stosować się do jej zapisów musi tak kredytobiorca, jak również kredytodawca. W umowie kredytu musi zostać określony również termin, na jaki została ona zawarta. Nieprzestrzeganie zapisów wspomnianego dokumentu wiąże się z poważnymi konsekwencjami prawnymi i finansowymi.

http://www.karierait.pl/

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ